KOWR OT w Szczecinie: Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w Zasobie WRSP na terenie powiatu choszczeńskiego i powiatu stargardzkiego w zakresie Prawa budowlanego w 2019 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.1.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT w Szczecinie: Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w Zasobie WRSP na terenie powiatu choszczeńskiego i powiatu stargardzkiego w zakresie Prawa budowlanego w 2019 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Identyfikator postępowania i klucz publiczny

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem

Unieważnienie postępownia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Urszula Jadwiżyc
Data wprowadzenia infromacji:
2019-01-31
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-11 15:10:31
Data i godzina publikacji:
2019-01-31 12:00:14