KOWR OT w Szczecinie: Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w Zasobie WRSP na terenie powiatu choszczeńskiego i powiatu stargardzkiego w zakresie Prawa budowlanego w 2019 roku. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.6.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT w Szczecinie: Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w Zasobie WRSP na terenie powiatu choszczeńskiego i powiatu stargardzkiego w zakresie Prawa budowlanego w 2019 roku. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.6.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Identyfikator postępowania i klucz publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Urszula Jadwiżyc
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-04 14:05:05
Data i godzina publikacji:
2019-03-14 11:18:59