KOWR OT Wrocław - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

Przetarg nieograniczony

Składanie ofert do 19/11/2018 do godz. 12:00

Otwarcie ofert 19/11/2018 o godz. 12:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Załączniki nr 1-4 do SIWZ w wordzie - załącznik

Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ - załącznik

informacja z otwarcia ofert - załącznik

Powiadomienie o wyniku postępowania - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-15 14:05:17
Data i godzina publikacji:
2018-10-12 10:53:33