KOWR OT Wrocław - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

Przetarg nieograniczony

Składanie ofert do 19/11/2018 do godz. 12:00

Otwarcie ofert 19/11/2018 o godz. 12:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Załączniki nr 1-4 do SIWZ w wordzie - załącznik

Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ - załącznik

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-12 11:06:52
Data i godzina publikacji:
2018-10-12 10:53:33