KOWR OT Wrocław - Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów do Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu WRO.WOP.260.70.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów do Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu WRO.WOP.260.70.2018

Przetarg nieograniczony 

Składanie ofert do dnia 19.11.2018r do godziny 12:00

Otwarcie o godzinie 12:30

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie 

SIWZ

Formularz ofertowy - WORD

załącznik - ceny jednostkowe - excel

JEDZ


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-21 12:49:34
Data i godzina publikacji:
2018-10-11 16:44:40