KOWR OT Wrocław - usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Zasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Zasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony

Składanie ofert 08/11/2018 godz.12:00 w siedzibie Oddziału Zamawiającego przy ul. Mińskiej 60, 54-610 Wrocław

Otwarcie ofert 08/11/2018 godz.12:30

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik

formularz ofertowy i oświadczenia - Załączniki nr 1-5 do SIWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 6 do SIWZ

wzór umowy - załącznik nr 7

wykaz nieruchomości do podziału - załącznik nr 8 do SIWZ

dokumentacja

informacja z otwarcia ofert - załącznik

powiadomienie o wyniku postępowania - załącznik

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-05 15:20:57
Data i godzina publikacji:
2018-10-03 13:17:18