KOWR OT Wrocław - usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach biurowych Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu i ich otoczeniu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach biurowych Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu i ich otoczeniu

Przetarg nieograniczony

Składanie ofert do 15-11-2018 do godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

Otwarcie ofert 15.11.2018 godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik

Załączniki nr 1-6 do SIWZ - formularz ofertowy i oświadczenia

Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy

informacja z otwarcia ofert - załącznik

 

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Joanna Gontarska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-08
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-28 14:23:02
Data i godzina publikacji:
2018-10-08 10:13:24