KOWR OT Wrocław - Usługi mające na celu zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania biurowców należących do KOWR OT we Wrocławiu, znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60, ul. Kunickiego 2 oraz ul. Kunickiego 4 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - Usługi mające na celu zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania biurowców należących do KOWR OT we Wrocławiu, znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60, ul. Kunickiego 2 oraz ul. Kunickiego 4

Składanie ofert do 09.04.2019 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert 09.04.2019r. godz. 11:30

Powiadomienie o wyniku postepowania - załącznik 

Informacja z otwarcia ofert - załącznik 

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Załączniki nr 1-6 do SIWZ formularze ofertowe w wersji edytowalnej - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Przybysz
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-15 13:32:35
Data i godzina publikacji:
2019-04-01 13:42:41