KOWR OT Wrocław - Usługi polegające na wycince, cięciach pielęgnacyjnych oraz sadzeniu drzew - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - Usługi polegające na wycince, cięciach pielęgnacyjnych oraz sadzeniu drzew

Przetarg nieograniczony

Składanie ofert do 05.11.2018 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert 05.11.2018 r. do godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik

       formularz ofertowy i oświadczenia w wersji edytowalnej - załącznik nr 1-4 do SIWZ

       Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ

       projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ

decyzje administracyjne - załącznik

informacja z otwarcia ofert - załącznik

powiadomienie o wyniku postępowania - załącznik

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-03 14:16:36
Data i godzina publikacji:
2018-09-26 11:49:44