KOWR - OT Wrocław usługi serwisu kotłowni, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach biurowych KOWR Oddziału Terenowego we Wrocławiu zlokalizowanych we Wrocławiu i Rakowicach Wielkich - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR - OT Wrocław usługi serwisu kotłowni, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach biurowych KOWR Oddziału Terenowego we Wrocławiu zlokalizowanych we Wrocławiu i Rakowicach Wielkich

Przetarg nieograniczony

Składanie ofert do 27-06-2018 do godziny 12:00

Otwarcie ofert 27-06-2018 o godzinie 12:30

 

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - załącznik

 

Ogłoszenie - załącznik

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia - SIWZ

Formularz ofertowy - formularz

Istotne postanowienia umowne - IPU

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Joanna Gontarska
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:21
Data i godzina publikacji:
2018-06-18 14:35:50