KOWR OT Wrocław - usługi telefonii komórkowej WRO.WOP.260.31.2018.JG - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - usługi telefonii komórkowej WRO.WOP.260.31.2018.JG

Przetarg nieograniczony na usługi telefonii komórkowej, mobilnej, transmisji danych  wraz z usługami wirtualnej centrali telefonicznej oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

składanie ofert do 06/07/2018 do godziny 12:00

Otwarcie ofert 06/07/2018 o godzinie 12:30

 

Powiadomienie o wyniku postępowania - załącznik

Informacja z otwarcia z ofert - załącznik

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE - załącznik

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przesłana do DUUE - załącznik

Odpowiedzi na pytania - załącznik

odpowiedź na pytanie 5 i 8 - załącznik

istotne postanowienia umowne po modyfikacji - załącznik

formularz ofertowy po modyfikacji - załącznik

 

Ogłoszenie - 2018/S 095-216175

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ 

Istotne postanowienia umowne - załacznik

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ

Formularz ofertowy do edycji - OFERTA wzór

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Joanna Gontarska
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-21
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:20
Data i godzina publikacji:
2018-05-21 09:58:28