KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.11.2019 Usługi polegające na wycince, cięciach pielęgnacyjnych oraz sadzeniu drzew - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.11.2019 Usługi polegające na wycince, cięciach pielęgnacyjnych oraz sadzeniu drzew

Przetarg nieograniczony
Identyfikator postępowania: 3a9fb363-ca53-441c-9bca-3ff27edf9cad
Termin składania ofert do dnia 07/05/2019 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert dnia 07/05/2019 godz. 13:00

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Decyzje administracyjne - załącznik

Załączniki nr 1-4 do SIWZ formularz i oświadczenia w wersji edytowalnej - załącznik

Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ - załącznik Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załącznik nr 7 do SIWZ Identyfikator postepowania i klucz publiczny - załącznik Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

modyfikacja SIWZ - załącznik

 

informacja z otwarcia ofert - załącznik

Powiadomienie o wyniku postępowania dla przedmiotów 1 i 5 - załącznik

Powiadomienie o wyniku postępowania dla przedmiotów 2 - 4 i 6 - załącznik

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Przybysz
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-06-10 11:31:18
Data i godzina publikacji:
2019-04-04 12:15:21