KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.19.2019 Usługi rolnicze polegające na koszeniu kosiarkami (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.19.2019 Usługi rolnicze polegające na koszeniu kosiarkami (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego

Przetarg nieograniczony
Identyfikator postępowania: 78312776-2329-4276-8ea0-a9205d5a008f
Termin składania ofert do dnia 27/05/2019 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert dnia 27/05/2019 godz. 13:00

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zał. nr 5 - załącznik

Załączniki nr 1-3 do SIWZ formularz i oświadczenia w wersji edytowalnej - załącznik

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ - załącznik Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załącznik nr 6 do SIWZ Identyfikator postepowania i klucz publiczny - załącznik Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

odpowiedzi na zapytania do SIWZ 30.04.2019 - załącznik

informacja z otwarcia ofert - załącznik

unieważnienie przedmiotu 2, 5-7 i wybór oferty w przedmiotach 1 i 3-4  - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Przybysz
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-06-10 14:58:13
Data i godzina publikacji:
2019-04-24 11:28:58