KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.20.2018 Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów oraz lokali wchodzących w skład Zasobu WRSP oraz budynków biurowych KOWR OT we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.20.2018 Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów oraz lokali wchodzących w skład Zasobu WRSP oraz budynków biurowych KOWR OT we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do 25/05/2018 do godz. 11:00 Otwarcie ofert 25/05/2018 godz. 11:15 UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!! Składanie ofert do 28/05/2018 do godz. 11:00 Otwarcie ofert 28/05/2018 godz. 11:15

sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - załącznik

Modyfikacja SIWZ - załącznik

Wykaz obiektów po modyfikacji - załącznik

Załączniki nr 1-4 do SIWZ formularz ofertowy i inne oświadczenia po modyfikacji w wersji edytowalnej - załacznik

 

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z projektem umowy - załącznik

Załączniki nr 1-4 do SIWZ formularz ofertowy i inne oświadczenia - załącznik

Załącznik nr 5 Jednolity Dokument Zamówienia - załącznik

Wykaz obiektów - załącznik

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-05-09 11:31:51
Data i godzina publikacji:
2018-04-16 13:12:37