KOWR OT Wrocław -WRO.WOP.260.20.2019 Usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej, polegającej na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław -WRO.WOP.260.20.2019 Usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej, polegającej na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego

Przetarg nieograniczony
Identyfikator postępowania: 34522845-c7bf-4165-8b93-59d7dbaa8329
Termin składania ofert do dnia 27/05/2019 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert dnia 27/05/2019 godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zał. nr 5 - załącznik

Załączniki nr 1-3 do SIWZ formularz i oświadczenia w wersji edytowalnej - załączniki

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ - załącznik  Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załącznik nr 6 do SIWZ Identyfikator postepowania i klucz publiczny załącznik Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

informacja z otwarcia ofert - załącznik

sprostowanie informacji z otwarcia ofert - załącznik

unieważnienie i wybór - załacznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Przybysz
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-06-19 14:49:07
Data i godzina publikacji:
2019-04-24 09:59:30