KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.21.2018 Usługi polegające na wycince, cięciach pielęgnacyjnych oraz sadzeniu drzew - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.21.2018 Usługi polegające na wycince, cięciach pielęgnacyjnych oraz sadzeniu drzew

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do 24.05.2018 do godz. 11:00 Otwarcie ofert 24.05.2018 godz. 11:30

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - załącznik

Oogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z proejktem umowy - załącznik

Załączniki nr 1-4 do SIWZ -  formularz ofertowy i oświadczenia - załącznik

Załącznik nr 5 do SIWZ - Jednolity Europwjski Dokument Zamówienia - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:18
Data i godzina publikacji:
2018-04-17 12:41:39