KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.21.2019 Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie woj. dolnośląskiego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.21.2019 Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie woj. dolnośląskiego

Przetarg nieograniczony
Identyfikator postępowania: e8a2f40c-6476-4124-a16c-738370abe6d4
Termin składania ofert do dnia 17/06/2019 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert dnia 17/06/2019 godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zał. nr 4 - załącznik

Załączniki nr 1-3 do SIWZ formularz i oświadczenia w wersji edytowalnej - załącznik

Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ - załącznik    Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załącznik nr 6 do SIWZ Identyfikator postepowania i klucz publiczny - załącznik     Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Załączniki nr 7a-7c do SIWZ - opracowania rzeczowe likwidacji nielegalnych składowisk odpadów - załącznik

Odpowiedź na pytanie do SIWZ 16.05.2019 - załącznik

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 12.06.2019 - załącznik

informacja z otwarcia ofert - załącznik

powiadomienie o wyniku postepowania - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Przybysz
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2019-05-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-06-28 13:03:56
Data i godzina publikacji:
2019-05-13 13:19:51