KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.23.2018 Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.23.2018 Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości

Termin składania ofert: do 04 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 04 czerwca 2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załacznikami od 1 do 6

Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ

Załączniki od 1 do 5 w wersji edytowalnej


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Mróz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-17 14:14:40
Data i godzina publikacji:
2018-04-17 11:34:49