KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.24.2018 instalacja łączy oraz świadczenie usługi dostepu do sieci Internet dla Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu w pięciu lokalizacjach we Wrocławiu, Rakowicach Wielkich, Świdnicy i Legnicy - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.24.2018 instalacja łączy oraz świadczenie usługi dostepu do sieci Internet dla Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu w pięciu lokalizacjach we Wrocławiu, Rakowicach Wielkich, Świdnicy i Legnicy

Przetarg nieograniczony Zmiana terminów na Składanie ofert do 28/05/2018 do godz. 10:00 Otwarcie ofert 28/05/2018 godz. 10:30

 

 

ogłoszenie o zamówieniu - http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/zamowienia_publiczne/zam%C3%B3wienia%20WW/Us%C5%82ugi%20-%20164624-2018%20-%20TED%20Tenders%20Electronic%20Daily.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z projektem umowy załącznik nr 5 -http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/zamowienia_publiczne/zam%C3%B3wienia%20WW/SIWZ%20skan%20podpisany.pdf

Załączniki nr 1-4 do SIWZ formularz ofertowy i inne oświadczenia - do edycji - http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/zamowienia_publiczne/zam%C3%B3wienia%20WW/Formularz%20ofertowy%20i%20za%C5%82.%201-4.docx

Załącznik nr 6 Jednolity Dokument Zamówieniahttp://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/zamowienia_publiczne/zam%C3%B3wienia%20WW/JEDZ%20skompr..zip

Odpowiedzi na zapytania http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/zamowienia_publiczne/zam%C3%B3wienia%20WW/Odpowiedzi20strona%20podpisane.pdf

Istotne postanowienia umowne po modyfikacji

zmiana ogłoszenia

 

Informacja z otwarcia ofert i klauzula informacyjna dot. danych

 

Powiadomienie o wyniku postępowania - załącznik

Powiadomienie o ponownym wyborze oferty przedmiot 1 - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Joanna Gontarska
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:22
Data i godzina publikacji:
2018-04-17 12:28:06