KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.25.2018 Dostawa artykułów spożywczych do OT KOWR Wrocław - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.25.2018 Dostawa artykułów spożywczych do OT KOWR Wrocław

Przetarg nieograniczony Składanie ofert przesunięto do 29/05/2018 do godz. 10:00 Otwarcie ofert 29/05/2018 godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/zamowienia_publiczne/zam%C3%B3wienia%20WW/Dostawy%20-%20164088-2018%20-%20TED%20Tenders%20Electronic%20Daily.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z istotnymi postanowieniami umownymihttp://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/zamowienia_publiczne/zam%C3%B3wienia%20WW/SIWZ.pdf

Formularz ofertowy - do edycji http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/zamowienia_publiczne/zam%C3%B3wienia%20WW/FO%20art.%20spo%C5%BCywcze.docx

JEDZ http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/zamowienia_publiczne/zam%C3%B3wienia%20WW/JEDZ.zip

Zmiana ogloszenia - załącznik

Informacja z otwarcia ofert - załącznik

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik

Ogłoszenie o udzoeleniu zamówienia - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Joanna Gontarska
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Mróz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-08-14 10:12:42
Data i godzina publikacji:
2018-04-17 14:58:14