KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.25.2019 Usługi sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w zakresie budownictwa w obiektach budowlanych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na potrzeby KOWR OT we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.25.2019 Usługi sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w zakresie budownictwa w obiektach budowlanych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na potrzeby KOWR OT we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony
Identyfikator postępowania: 68dfaa89-3e08-4cf2-b0c7-7f101ad87a36
Termin składania ofert do dnia 24/06/2019 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert dnia 24/06/2019 godz. 12:00

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - załącznik 

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - załącznik

Załączniki nr 1-4 do SIWZ formularz i oświadczenia w wersji edytowalnej - załącznik

Załacznik nr 5 do SIWZ projekt umowy - załącznik 

Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ - załącznik Uwaga załącznik należy pobrać wyodrębnić z archiwum zip i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załącznik nr 7 do SIWZ Identyfikator postepowania i klucz publiczny - załącznik Uwaga! Klucz zapisany w arhiwum zip (plik nalezy wyodrębnić z archiwum),  Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2019-05-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-06-24 15:15:59
Data i godzina publikacji:
2019-05-13 11:51:37