KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.26.2018 Usługi dotyczące mienia związanego z infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa we Wrocławiu, to jest na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie ograniczonych praw rzeczowych - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.26.2018 Usługi dotyczące mienia związanego z infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa we Wrocławiu, to jest na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie ograniczonych praw rzeczowych

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 25-04-2018r. do godz.09:00 Otwarcie ofert dnia 25-04-2018r. o godz.09:15

Powiadomienie o wyniku postępowania - załącznik

Informacja z otwarcia ofert - załącznik

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

SIWZ z załacznikami - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-05-08 15:12:33
Data i godzina publikacji:
2018-04-16 15:09:28