KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.27.2019 Usługi z zakresu rozdysponowania i utrzymania mienia związanego z gospodarką mieszkaniową, obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.27.2019 Usługi z zakresu rozdysponowania i utrzymania mienia związanego z gospodarką mieszkaniową, obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony 
Składanie ofert do dnia 28-05-2019r. do godz.09:00
Otwarcie ofert dnia 28-05-2019r. o godz.09:15

Powiadomienie o wyniku postepowania - załącznik 

Informacja z otwarcia ofert - załącznik 

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik 
SIWZ z załacznikami - załącznik 
Poprawiony formularz ofertowy w formie edytowalnej - załącznik 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2019-05-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-31 13:35:01
Data i godzina publikacji:
2019-05-20 13:38:29