KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.33.2018 usługi rolnicze polegające na koszeniu kosiarkami (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.33.2018 usługi rolnicze polegające na koszeniu kosiarkami (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego

powiadomienie o ponownym wyborze oferty dla przedmiotów 1, 3 i 5 - załącznik

powiadomienie o wyniku postępowania dla przedmiotów 1, 3 i 5 - załącznik

powiadomienie o wyniku postępowania dla przedmiotów 2, 4 i 6 - załącznik

informacja z otwarcia ofert - załącznik

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy - załącznik

Zalączniki nr 1-3 do SIWZ - formularz ofertowy - załącznik

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ - załącznik

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-23
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:21
Data i godzina publikacji:
2018-05-23 10:57:10