KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.36.2018 Usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej, polegającej na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.36.2018 Usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej, polegającej na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego

Przetarg nieograniczony

Składanie ofert do 19/07/2018 do godz. 12:00

Otwarcie ofert 19/07/2018 o godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - zalącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy - załącznik

Załączniki nr 1-3 do SIWZ - formularze ofertowe

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ

załączniki nr 1.1-1.43 do umowy - wykaz nieruchomości

 

Informacja z otwarcia ofert - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-19 16:11:43
Data i godzina publikacji:
2018-06-13 15:07:05