KOWR.OT Wrocław - WRO.WOP.260.38.2019 Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomościZasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR.OT Wrocław - WRO.WOP.260.38.2019 Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomościZasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony
Identyfikator postępowania: 0ea9c4a6-bded-452c-a957-fc487eda6ae3

Termin składania ofert do dnia 29/07/2019 do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 29/07/2019  godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - załącznik

Załączniki nr 1-5 do SIWZ formularz i oświadczenia w wersji edytowalnej - załącznik

Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ - załącznik    Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załączniki nr 7 do SIWZ wzór umowy - załącznik

Załącznik nr 8 do SIWZ wykaz nieruchomości do podzału - załącznik

dokumentacja do podziałów - załącznik

Załącznik nr 9 do SIWZ Identyfikator postepowania i klucz publiczny - załącznik     Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Informacja z otwarcia ofert - załącznik

powiadomienie o wynikach postępowania - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-25
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-13 14:39:30
Data i godzina publikacji:
2019-06-25 10:28:14