KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.41.2019 Usługi polegające na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz zzebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów na terenie woj. dolnośląskiego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.41.2019 Usługi polegające na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz zzebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów na terenie woj. dolnośląskiego

Przetarg nieograniczony
Identyfikator postępowania: cac4a558-9237-41c2-a830-267b41cd5200

Termin składania ofert do dnia 12/07/2019 do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 12/07/2019  godz. 12:00

Odpowiedzi na pytania 05.07.2019r. - załącznik 

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - załącznik

Załączniki nr 1-3 do SIWZ formularz i oświadczenia w wersji edytowalnej - załącznik

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ - załącznik    Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załączniki nr 5 do SIWZ wzór umowy - załącznik

Załącznik nr 6 do SIWZ Identyfikator postepowania i klucz publiczny - załącznik     Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Informacja z otwarcia ofert - załącznik

powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Przybysz
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-01 14:46:26
Data i godzina publikacji:
2019-06-27 10:03:29