KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.42.2018 wykonanie przegladow stanu technicznego obiektow oraz lokali wchodzacych w sklad Zasobu WRSP bedacych we wladaniu KOWR OT we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.42.2018 wykonanie przegladow stanu technicznego obiektow oraz lokali wchodzacych w sklad Zasobu WRSP bedacych we wladaniu KOWR OT we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony

Składanie ofert do 02/08/2018 do godz. 12:00

Otwarcie ofert 02/08/2018 godz. 12:15

 

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Załączniki 1-4 do SIWZ - formularze ofertowe

Załącznik nr 5 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik

Załącznik nr 6 - projekt umowy

Załączniki nr 1a-1c do umowy - wykaz obiektów

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-06-26 15:05:19
Data i godzina publikacji:
2018-06-26 14:55:23