KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.42.2019 Usługi sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w zakresie budownictwa w obiektachbudowlanych wchodzących w skład Zasobu WRSP na potrzeby KOWR OT we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.42.2019 Usługi sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w zakresie budownictwa w obiektachbudowlanych wchodzących w skład Zasobu WRSP na potrzeby KOWR OT we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony

Identyfikator postępowania: 68dfaa89-3e08-4cf2-b0c7-7f101ad87a36

Termin składania ofert: do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: dnia 09 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00

Powiadomienie o uniewaznieniu postepowania - załącznik 

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Załączniki nr 1-4 do SIWZ formularz i oświadczenia w wersji edytowalnej - załącznik

Załacznik nr 5 do SIWZ projekt umowy - załącznik 

Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ - załącznik Uwaga załącznik należy pobrać wyodrębnić z archiwum zip i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załącznik nr 7 do SIWZ Identyfikator postepowania i klucz publiczny - załącznik Uwaga! Klucz zapisany w arhiwum zip (plik nalezy wyodrębnić z archiwum),  Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-02
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-20 09:11:07
Data i godzina publikacji:
2019-07-02 11:35:19