KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.43.2018 Usługi sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowalnej w zakresie budownictwa, w obiektach budowlanych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na potrzeby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa we Wrocławiu, na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie Prawa budowlanego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.43.2018 Usługi sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowalnej w zakresie budownictwa, w obiektach budowlanych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na potrzeby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa we Wrocławiu, na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie Prawa budowlanego

Przetarg nieograniczony

Skladanie ofert do dnia 13-08-2018r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert dnia 13-08-2018r. o godz. 11:15

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:22
Data i godzina publikacji:
2018-07-03 09:42:21