KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.43.2019 Usługi rolnicze polegające na koszeniu kosiarkami (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.43.2019 Usługi rolnicze polegające na koszeniu kosiarkami (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego

Przetarg nieograniczony
Identyfikator postępowania: 0516c59d-e28e-4225-8659-7ed70e559c9f

Termin składania ofert do dnia 05/08/2019 do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 05/08/2019  godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - załącznik

Załącznik nr 1-3 do SIWZ formularz i oświadczenia w wersji edytowalnej - załącznik

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ - załącznik    Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy - załącznik

Załącznik nr 6 do SIWZ Identyfikator postepowania i klucz publiczny - załącznik Uwaga! Klucz zapisany w arhiwum zip (plik nalezy wyodrębnić z archiwum),  Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

unieważnienie postępowania - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Przybysz
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-06 13:24:39
Data i godzina publikacji:
2019-07-03 12:24:17