KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.51.2019 Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.51.2019 Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20 sierpnia 2019 r. godz. 10:30

 

Informacja z otwarcia ofert - załącznik 

Ogloszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-21 14:53:20
Data i godzina publikacji:
2019-08-07 13:17:39