KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.52.2019 Usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej, polegającej na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.52.2019 Usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej, polegającej na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: dnia 19 sierpnia 2019 r. godz. 11:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej - załącznik

informacja z otwarcia ofert - załącznik

powiadomienie o wyniku postępowania - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Przybysz
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-26 14:49:54
Data i godzina publikacji:
2019-08-09 13:12:28