KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.55.2018 Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie dziaani KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.55.2018 Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie dziaani KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania

Termin składania ofert: do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 28 sierpnia 2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Załączniki do SIWZ od 1 do 5 - załącznik

Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy - załącznik

JEDZ - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Mróz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-23
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-23 12:52:41
Data i godzina publikacji:
2018-07-23 12:20:05