KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.59.2019 Roboty remontowe na budynkach oraz obiektach stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa będących we władaniu KOWR OT Wrocław - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.59.2019 Roboty remontowe na budynkach oraz obiektach stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa będących we władaniu KOWR OT Wrocław

Przetarg nieograniczony 
Składanie ofert do dnia 24-09-2019 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert dnia 24-09-2019 r. o godz. 11:15

Powiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert 

Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ z załącznikami 
Dokumentacja 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-08 14:31:56
Data i godzina publikacji:
2019-09-06 13:41:20