KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.61.2018 Usługi archiwizacyjne materiałów archiwalnych państwowych gospodarstw rolnych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.61.2018 Usługi archiwizacyjne materiałów archiwalnych państwowych gospodarstw rolnych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 21 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 21 sierpnia 2018 r. godz. 11:15

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Wzory umów - załącznik

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Mróz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-08-10 13:29:40
Data i godzina publikacji:
2018-08-10 13:21:53