KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.61.2019 Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Zasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.61.2019 Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Zasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony

Składanie ofert do 19.09.2019r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert 19.09.2019r. godz. 11:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

SIWZ i wzór umowy - załącznik

Załączniki nr 1-6 formularze ofertowe - załącznik

wykaz nieruchomości do podziału - załącznik

dokumentacja - załącznik

informacja z otwarcia ofert - załącznik

powiadomienie o wyniku postępowania - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Przybysz
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-11 15:01:49
Data i godzina publikacji:
2019-09-11 13:02:50