KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.62.2018 Roboty zabezpieczające oraz remontowe na budynkach oraz obiektach stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa będących we władaniu KOWR OT Wrocław - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.62.2018 Roboty zabezpieczające oraz remontowe na budynkach oraz obiektach stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa będących we władaniu KOWR OT Wrocław

Przetarg nieograniczony
Składanie ofert do dnia 18-09-2018r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert dnia 18-09-2018r. o godz. 11:15

Powiadomienie o wyniku postępowania - załącznik

Informacja z otwarcia ofert - załącznik

Odpowiedzi na pytania 10.09.2018r. - załącznik

Odpowiedzi na pytania 06.09.2018r. - załącznik

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik
SIWZ z załącznikami - załącznik
Dokumentacja - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-08 15:21:10
Data i godzina publikacji:
2018-09-03 14:11:02