KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.63.2018 instalacja łączy oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu w Sekcji Zamiejscowej w Rakowicach Wielkich - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.63.2018 instalacja łączy oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu w Sekcji Zamiejscowej w Rakowicach Wielkich

Składanie ofert do Oddziału Terenowego we Wrocławiu przesunięto do 22.10.2018 do godz. 12:00

Przetarg nieograniczony 

Składanie ofert do 17.10.2018 do godziny 12:00 do OT KOWR Wrocław

Otwarcie ofert w dniu 17.10.2018 o godzinie 12:30

Ogłoszenie 

SIWZ

Formularz ofertowy 

JEDZ

Odpowiedzi na pytania

Zmodyfikowana umowa z Formularzem ofertowym

Formularz zmodyfikowany - WORD

Zmiana Ogłoszenia

 

Informacja z otwarcia ofert 

 

Powiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Joanna Gontarska
Autor ostatniej zmiany:
Joanna Gontarska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-16 16:04:15
Data i godzina publikacji:
2018-09-11 12:18:47