KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.64.2018 Usługi sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowalnej w zakresie budownictwa, w obiektach budowlanych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na potrzeby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa we Wrocławiu, na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie Prawa budowlanego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.64.2018 Usługi sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowalnej w zakresie budownictwa, w obiektach budowlanych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na potrzeby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa we Wrocławiu, na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie Prawa budowlanego

Przetarg nieograniczony
Składanie ofert do dnia 23-10-2018r. do godz.11:00
Otwarcie ofert dnia 23-10-2018r. o godz.11:15

Powiadomienie o unieważnieniu postepowania - załącznik

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik
SIWZ z załącznikami - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-30 13:01:10
Data i godzina publikacji:
2018-09-14 09:41:23