KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.65.2018 Usługi w zakresie realizacji przeglądów pogwarancyjnych, konserwacji oraz napraw urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Krajowym Ośrodku Wparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.65.2018 Usługi w zakresie realizacji przeglądów pogwarancyjnych, konserwacji oraz napraw urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Krajowym Ośrodku Wparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony
Składanie ofert do dnia 05-11-2018r. do godz.11:00
Otwarcie ofert dnia 05-11-2018r. o godz.11:15

Powiadomienie o unieważnieniu postepowania


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-25
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-06 14:26:28
Data i godzina publikacji:
2018-09-25 09:42:57