KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.67.2018 Dostawa artykułów reklamowo-promocyjnych - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.67.2018 Dostawa artykułów reklamowo-promocyjnych

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert do 19 listopada 2018 r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 19 listopada 2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ - załącznik

Załącznik do Formularza ofertowego - załącznik

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - załącznik

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ - załącznik

Modyfikacja SIWZ - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji - załącznik

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - załącznik

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Mróz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-03 11:13:22
Data i godzina publikacji:
2018-10-09 09:31:03