KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.7.2019 - Usługi w zakresie prowadzenia czynności windykacyjnych wobec należności przysługujących Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.7.2019 - Usługi w zakresie prowadzenia czynności windykacyjnych wobec należności przysługujących Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony 
Składanie ofert do dnia 15-03-2019r. do godz. 09:00
Otwarcie ofert dnia 15-03-2019r. o godz. 09:15

Powiadomienie o wyniku postepowania - załącznik 

Informacja z otwarcia ofert - załącznik 

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik 
SIWZ z załącznikami - załącznik 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-18 15:18:33
Data i godzina publikacji:
2019-03-07 15:08:24