KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.76.2018 Roboty rozbiórkowe - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.76.2018 Roboty rozbiórkowe

Przetarg nieograniczony
Składanie ofert do dnia 06-12-2018r. do godz.11:00
Otwarcie ofert dnia 06-12-2018r. o godz.11:15

Powiadomienie o wyniku postępowania

informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie przedmiaru robót 28-11-2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami
Dokumentacja


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-04 12:17:53
Data i godzina publikacji:
2018-11-20 09:35:07