KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.77.2018 Obsługa serwisowa samochodów służbowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.77.2018 Obsługa serwisowa samochodów służbowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony
Identyfikator postępowania: cc31a3cb-32ea-4833-8997-d5527bfed8fb
Termin składania ofert do dnia 17-12-2018r. do godz.11:00
Termin otwarcia ofert dnia 17-12-2018 o godz.14:00

Powiadomienie o wyniku postepowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami
Załącznik nr 6 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).
Załącznik nr 7 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania - . Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-07 15:51:45
Data i godzina publikacji:
2018-11-29 10:03:04