KOWR OT Wrocław zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego, będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz innych wycen - nie wchodzących w skład Zasobu, a wskazanych przez Oddział Terenowy we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego, będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz innych wycen - nie wchodzących w skład Zasobu, a wskazanych przez Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony 

Składanie ofert przesunięto do dnia 28-11-2018 do godziny 12:00 

Otwarcie ofert przesunięto na dzień 28-11-2018 o godzinie 12:30

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy - edytowalny

JEDZ

Istotne postanowienia do umów

Modyfikacja SIWZ

Zmiana Ogłoszenia 

 

Informacja z otwarcia ofert 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Joanna Gontarska
Autor ostatniej zmiany:
Joanna Gontarska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-30 12:08:10
Data i godzina publikacji:
2018-10-16 11:11:44