KOWR OT Olsztyn - Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie woj. warmińsko-mazurskiego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z 27.08.2018 r. na 11.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w celu publikacji w DUUE w dniu 16.07.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 19.07.2018 r.

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1,2,4-5, 9 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt planu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Zestawienie tabelaryczne działek i technologii

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi z dnia 21.08.2018 r.

ZMIANY Z DNIA 24.08.2018 R.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w DUUE z 24.08.2018 r.

modyfikacja SIWZ z 24.08.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 28.08.2018

Protokół z otwarcia ofert w dniu 11.09.2018 r.

Protokół

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.09.2018 r. - dot. cz. Nr 3 i 6 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze - cz. Nr 3

Zawiadomienie o wyborze - cz. Nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.10.2018 r. - dot. cz. Nr 1, 2, 4, 5 i 7 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze - cz. Nr 1

Zawiadomienie o wyborze - cz. Nr 2

Zawiadomienie o wyborze - cz. Nr 4

Zawiadomienie o wyborze - cz. Nr 5

Zawiadomienie o wyborze - cz. Nr 7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 20.11.2018 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-20 13:06:14
Data i godzina publikacji:
2018-07-16 10:53:44