KOWR OT Olsztyn - Modernizacja budynku mieszkalnego w miejscowości Jachowo 30, gm. Lelkowo - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Modernizacja budynku mieszkalnego w miejscowości Jachowo 30, gm. Lelkowo

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z 28.08.2018 r. na 30.08.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Modernizacja budynku mieszkalnego w miejscowości Jachowo 30, gm. Lelkowo

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Zmiany z 23.08.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja z dnia 23.08.2018 z przedmiarami robót

Protokół z otwarcia ofert z 30.08.2018

- załącznik 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-25 10:59:29
Data i godzina publikacji:
2018-08-10 10:41:50