KOWR OT Olsztyn - Modernizacja lokali mieszkalnych nr 2 i 7 w miejscowości Jankówko 4, gm. Wilczęta - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Modernizacja lokali mieszkalnych nr 2 i 7 w miejscowości Jankówko 4, gm. Wilczęta

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: z 24.08.2018 r. na 30.08.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Modernizacja lokali mieszkalnych nr 2 i 7 w miejscowości Jankówko 4, gm. Wilczęta

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Zmiany z 23.08.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 23.08.2018 r.

Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ z 23.08.2018 r. wraz z przedmiarem robót

Protokół z otwarcia ofert z dnia 30.08.2018 r.

- załącznik

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27.09.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:18
Data i godzina publikacji:
2018-08-09 14:13:54