KOWR OT Olsztyn - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla lokalu wm. Pawły 9B, gm. Pieniężno oraz na remont drogi dojazdowej w m. Kadyny, gm. Tolkmicko - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla lokalu wm. Pawły 9B, gm. Pieniężno oraz na remont drogi dojazdowej w m. Kadyny, gm. Tolkmicko

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w celu publikacji w DUUE w dniu 13.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 16.06.2018 r.

SIWZ

SIWZ

Załączniki nr 1-4 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ - JEDZ (Prawy przycisk myszy -> "Zapisz jako" lub "Zapisz link jako")

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Projekty umów

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Opinia hydrogeologiczna

Dokumentacja fotograficzna - droga Kadyny

Protokół z otwarcia ofert z dnia 24.07.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części Nr II zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu części Nr II zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części Nr I zamówienia z dnia 14.08.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-08-14 14:45:06
Data i godzina publikacji:
2018-06-13 14:17:13