KOWR OT Olsztyn - Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację lokali i budynków mieszkalnych położnych w gminach Lelkowo i Wilczęta - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację lokali i budynków mieszkalnych położnych w gminach Lelkowo i Wilczęta

Postępowanie Nr: OLS.WOP.260.49.2019.BM

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację lokali i budynków mieszkalnych położnych w gminach Lelkowo i Wilczęta

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Protokół z otwarcia ofert w dniu 27.08.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.09.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-19
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-12 12:47:15
Data i godzina publikacji:
2019-08-19 14:37:12